In memoriam Ab van Eyk

23 januari 2011

Via de Yahoo-nieuwsgroep rond hoorspelen vernam ik dat Ab Van Eyk overleden is. Peter Schrama schreef volgend In Memoriam:

In Memoriam Ab van Eyk

Foto: Herman Van Cauwenberghe

Een markant stukje radio van het eerste uur is niet meer. Op 2 januari is mijn vader en hoorspelregisseur Ab van Eijk op 87-jarige leeftijd overleden. Ab begon in 1947 als omroeper bij de NCRV. Vanaf de jaren vijftig schreef en regisseerde hij regelmatig stukken voor de radio, waarbij hij gold als een van de vernieuwers. Zo maakte hij zestig jaar geleden de acousticons (muzikale poëtische experimenten). Later maakte hij nog talloze docugrafieën en docudrama’s. Ab beminde de gesproken taal. In een interview in Studio Amsterdam in 1989: `De radio zou een werkplaats kunnen zijn waarin we de taal uitproberen. En dan bedoel ik niet dat geneuzel of dat radio-drie-geleuter, dat dient geen enkel doel.’
Hij hekelde de taalverarming in de maatschappij. `Vroeger had men disputen, discussieerde men en luisterde men naar elkaar. Door de taalverarming kunnen we niet meer uitpraten. Dat is een gevaar voor de samenleving. Ik wil nu niet de mooipraterij introduceren, maar als men geen emoties, gevoelens of uitingen van liefde meer kan geven in de vorm van taal, dan is dat erg gevaarlijk voor elke verhouding. En die taalarmoede wordt door de televisie en door de geïllustreerde pulppers verergerd. Waar men niet meer praten kan ontstaan `harde stiltes’.
Manfred van Eijk”

Met bovenstaande ingezonden brief in Spreek’Buis nr 993 van 21 januari, heeft Manfred van Eijk het overlijden van zijn vader bekend gemaakt. Hij is op 10 januari jongsleden in besloten kring gecremeerd.
Ab van Eijk werd op 23 oktober 1923 geboren in Amersfoort en groeide op in een streng gereformeerd gezin. Na de lagere school doorliep hij achtereenvolgens de Middelbare Handelsdagschool en de twee hoogste klassen van de Rijks Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus te Amersfoort en nam daarna lessen Grieks en Latijn. In april 1946 werd hij benoemd tot omroeper bij de NCRV, na een aantal jaren werd hij er regisseur. Gedurende zijn gehele leven vormde taal een belangrijk onderdeel van zijn doen en laten en zijn voorliefde voor taal is dan ook terug te vinden in zijn complete oeuvre. Hij schreef veel poëzie, teksten voor liederen, het libretto van de komische opera De Ridder van de droevige figuur, impressies en opstellen over de betekenis van het woord. In het begin van de zestiger jaren voerde Ab van Eijk de regie en samenstelling van het programma `Vers in het gehoor’, een programma met en over poëzie, met vele gasten en live muziek. Eenmaal werd het programma afgelast omdat er een gedicht van Jaap Harten in voorkwam met een, voor die tijd, onacceptabele erotische strofe. (Dit programma is op een latere datum toch nog uitgezonden). Later schreef hij in het bijzonder radiofonisch proza. Ook buiten zijn vakgebied was hij bezig met taal. Zo was hij medewerker aan het letterkundig maandblad Ontmoeting en trad hij ook als voordrager op. Naar verluid heeft hij ook nog les gegeven aan de Maastrichtse Toneelschool. Na zijn pensionering schreef hij o.a. columns in de voorganger van UIT!, het blad Naturisme. Steevast stond er boven zijn columns AVE, niet alleen `gegroet’ in het Latijn, maar het waren ook zijn initialen. Begin 1992 verscheen de eerste vaste column, in 2006 de laatste.
Ab van Eijk toonde zich telkens in vele opzichten belezen, dwars, poëtisch, mensen aan het denken zettend, vernieuwend en een pionier. Naar mijn persoonlijke mening moet bescheidenheid apart worden genoemd.

In hoorspelkringen is de naam Ab van Eijk natuurlijk zeker geen onbekende, maar slechts weinigen zullen beseffen van hoeveel belang Ab van Eijk voor het hoorspel is geweest. Ab van Eijk kon zich, qua aantal geregisseerde hoorspelen, zonder schroom meten met regisseurs zoals bijvoorbeeld Willem van Capellen, Leon Povel en Sallo de Vries Jr. Ondanks de nog incomplete inventarisatie is wel duidelijk dat Ab van Eijk vele honderden hoorspelen heeft geregisseerd. Daarnaast vertaalde en bewerkte hij een aantal hoorspelen en hij schreef er zelfs meer dan tien. Zijn stem is slechts in een enkel hoorspel terug te horen. Vermoedelijk heeft hij meerdere kleine rolletjes in zijn hoorspelen vervuld, echter hij vond het waarschijnlijk niet gepast dat dit vermeld werd. (een overzicht is aan het einde toegevoegd)
Op de hoorspelen heeft hij een overduidelijk stempel gedrukt, waardoor het voor de luisteraar onmiskenbaar is dat het van zijn hand was. Ab van Eijk hekelde het “overdreven hoorspelspraakje”. Hij vond dat ook in een hoorspel dialogen en gesprekken natuurlijk moesten klinken. De taal en woorden moest het beeld scheppen, niet “het toontje” en/of de geluidseffecten. Dit is in het oeuvre van Ab van Eijk ook goed terug te vinden in de vorm van vele experimentele hoorspelen.
Gezien het grote oeuvre van Ab van Eijk is het moeilijk om specifieke en karakteristieke hoorspelen te noemen. Wanneer een ieder de hoorspellijst doorleest zal ieder ongetwijfeld titels kunnen herkennen die op hem of haar bijzondere indruk hebben gemaakt. Ik noem er daarom slechts twee, namelijk De fietsbelvariatie en De droevige ogen van Tsjing Thai. Beide relatief recent en beide om discutabele redenen.
AVE Ab, je hebt voor hoorspelliefhebbers een onbetaalbare schat aan hoorspelen na gelaten!

Peter Schrama

Hoorspeloverzicht

Gespeelde rollen in hoorspelen (1)
——————————
koning in DE GANZEHOEDSTER AAN DE BRON van Jacob Grimm/Wilhelm Grimm. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 10-06-1986)

Geschreven hoorspelen (10)
———————
-TERREUR(IG). Regie: Ab van Eijk. (NCRV 18-06-1952)
-DE SPREEKCEL. Regie: Kommer Kleijn. (NRU 07-07-1959)
HOME SWEET HOME. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 19-02-1979)
HET KERSTDINER. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 25-12-1980)
DE ONVERBETERLIJKE HEER BACH. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 19-03-1985)
MUZIEK VOOR OVERLEVENDEN. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 05-11-1985)
-KLIMOP. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 20-01-1987)
-SPREKEN IN MUZIEK. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 26-05-1987)
KETTERHAMER. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 10-11-1987)
-HET ACHTERSTE VAN DE TONG. Regie: Ab van Eijk. (NOS 05-03-1993)

Bewerkte hoorspelen (3)
——————-
HET GEUZENBOEK van Louis Paul Boon. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 18-02-1980)
-BOERDERIJ DER DIEREN van George Orwell. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 10-01-1984)
-MAX HAVELAAR van Eduard Douwes Dekker. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 18-09-1984)

Vertaalde hoorspelen (3)
——————–
-UILENSPIEGELSTRAAT van Gunther Bruno Fuchs. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 24-03-1974)
DE BELONING van Basar Sabuncu. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 24-03-1980)
-GESPREKSBEHEERSING van Dieter Forte. Regie: Ab van Eijk. (NCRV 14-12-1982)

Geregisseerde hoorspelen (316)
————————
-CANDY-BOY van Ton van Reen. (NCRV ??-??-????)
BABBELAARS van Steven van Galen. (NCRV ??-??-????)
DE MAN MET DE ABSOLUTE NEUS van Timotius Karpovitch. (NCRV ??-??-????)
-PINKSTERVERBOSONIE van Gerrit Pleiter. (NCRV ??-??-????)
-VOLK TOEGESPROKEN van (onbekend). (NCRV ??-??-????)
-TERREUR(IG) van Ab van Eijk. (NCRV 18-06-1952)
-HET SLEUTEL VAN HET GELUK van Finn Soeborg. (NCRV 25-02-1963)
-ZIJNE EXCELLENTIE DE AMBASSADEUR van Rob Geraerds. (NCRV 04-03-1963)
-DE WOESTIJNPATROUILLE van Henk Lokman. (NCRV 11-04-1963)
-HET BRANDT NOG van Jan Verhoef. (NATIONAAL PROGRAMMA 04-05-1963)
-HET BRANDT NOG van Jan Verhoef. (VARA 04-05-1963)
IN NACHT EN STORMGEBRUIS van Will Barnard. (NCRV 20-05-1963)
-MALMGREEN van Walther Erich Schafer. (NCRV 20-05-1963)
-DAT OUDE UURWERK TIKT WEL van Herman Wolbert. (NCRV 31-07-1963)
-SNELTREIN INGESLOTEN van E. Geller. (NCRV 09-09-1963)
-DE NIKSZEGGER van Fem Rutke. (NCRV 16-10-1963)
-NORMAN EN HENRY BOONS van Anthony Wilson. (NCRV 07-11-1963)
-NAVIGARE NECESSE EST van Will Barnard. (NCRV 15-11-1963)
HET WILHELMUS van Will Barnard. (NCRV ??-??-1964)
-IK WILDE EEN BLANKE ZIJN van Mary Hastings – Bradley. (NCRV 06-01-1964)
-HALT! ….. POLITIE van (onbekend). (NCRV 20-01-1964)
-DE BRUG van Hans Kasper. (NCRV 02-03-1964)
-NORMAN EN HENRY BOONS van Anthony Wilson. (NCRV 05-03-1964)
-ALEXANDER FLEMING van Rob Geraerds. (NCRV 13-04-1964)
-OMWEG van Marianne Colijn. (NCRV 27-04-1964)
-HINDELOPEN van Herman Wolbert. (NCRV 26-06-1964)
-NORMAN EN HENRY BOONS van Anthony Wilson. (NCRV 10-09-1964)
-DE NALATENSCHAP VAN THOMAS GARRIQUE MASARYK van Peter Lothar. (NCRV 23-11-1964)
-DE ZWARTE TAS van Jaap E. Ter Haar. (NCRV 19-02-1965)
KAROETHAMMA EN DE ZEE van Thakazhi S. Pillai. (NCRV 15-03-1965)
-VANDAAG IS GENOEG van Lynne Reid Banks. (NCRV 29-03-1965)
-MEREL IN HET GRAS van Marianne Colijn. (NCRV 24-05-1965)
-PROOI VAN DE BUIZERD van Gerrit Pleiter. (NCRV 04-10-1965)
-HET VERGULDE KAARTENHUIS van Peter Lothar. (NCRV 15-11-1965)
-HET BOS VAN DE ONBEZORGDE DIEREN van Jan Wit. (NCRV 06-12-1965)
-TWEE VINGERS TIJD van Gerrit Pleiter. (NCRV 20-12-1965)
-FUGA VOOR TWEE STEMMEN van Gerrit Pleiter. (NCRV 20-12-1965)
DE BANDREKELS van Gerrit Pleiter. (NCRV 27-12-1965)
-DUEL ZONDER EINDE van Peter Lothar. (NCRV 24-01-1966)
ALS DE ZEEHONDEN ROEPEN van Gerrit Pleiter. (NCRV 21-02-1966)
-GEBAREN OM TE KUNNEN ZIEN van Peter Lothar. (NCRV 21-03-1966)
-HET LEVEN EN STERVEN VAN MENEER KAUFMAN van Jules de Leeuwe. (NCRV 28-03-1966)
-DE ONZICHTBARE VIJAND van Peter Lothar. (NCRV 25-04-1966)
-WIJ DICHTERS van Eric Soya. (NCRV 06-07-1966)
-EEN ZEER BIJZONDER SAP van Peter Lothar. (NCRV 11-07-1966)
-VANDAAG IS GENOEG van Lynne Reid Banks. (NCRV 03-08-1966)
-HULP AAN TWEE BEJAARDEN van Jules de Leeuwe. (NCRV 10-10-1966)
-HERMANN UND DOROTHEA van Johann Wolfgang Von Goethe. (NCRV 07-11-1966)
SIMON TOVER van Otto Dijk. (NCRV 14-11-1966)
EEN HEMEL VAN KRANEN van Gerrit Pleiter. (NCRV 19-12-1966)
DE LAPPENLA van Marianne Colijn. (NCRV 26-12-1966)
HET WATER van Yvonne Keuls. (NCRV 29-12-1966)
HARMONIE van Ben Wolken. (NCRV 16-01-1967)
-STAP EVEN OVER … van Leen van Marcke. (VARA 18-01-1967)
HONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND van Wim Gijsen. (NCRV 30-01-1967)
-HOE ACHITOFEL ZICH VERHING van (onbekend). (NCRV 06-02-1967)
EEN ONAANGENAAM VOORVAL van Anton P. Tsjechov. (NCRV 06-03-1967)
IN DE HEILIGE PAASNACHT van Anton P. Tsjechov. (NCRV 20-03-1967)
POEF, DE DRAAK VAN SCHOKLAND van Marianne Colijn. (NCRV 03-04-1967)
DE EERSTEN EN DE LAATSTEN van John Galsworthy. (NCRV 10-04-1967)
VOORZICHTIG, NIET STOTEN A.U.B. van Gerrit Pleiter. (NCRV 24-04-1967)
-VANAVOND van Jules de Leeuwe. (NCRV 08-05-1967)
DE HEER KANT HEEFT DE EER van Konrad Hansen. (NCRV 22-05-1967)
KIND VAN DE ZEE van Willem Gustaaf van Maanen. (NCRV 05-06-1967)
HET HUIS MET DE DWERGEN van Marianne Colijn. (NCRV 20-10-1967)
-WIERMAAIERS van Gerrit Pleiter. (NCRV 08-12-1967)
KONING IN EEN KOOI van Norbert Johannimloh. (NCRV 26-01-1968)
DE HARDE STILTE van Gerrit Pleiter. (NCRV 16-02-1968)
DE TRANEN VAN DE BLINDE van Rene de Obaldia. (NCRV 01-03-1968)
DE INSLUIPER van Gerrit Pleiter. (NCRV 15-03-1968)
ROSA van Jules de Leeuwe. (NCRV 29-03-1968)
ROSA STOND NIET OP van Martin Luther King. (NCRV 05-04-1968)
KIERKEGAARD van Gerrit Pleiter. (NCRV 19-04-1968)
MOLLERIT van Gerrit Pleiter. (NCRV 03-05-1968)
WIE DIT GEZIEN HEEFT van Jules de Leeuwe. (NCRV 17-05-1968)
DONKER LICHT van Gerrit Pleiter. (NCRV 24-05-1968)
UW NAAM WORDE GEHEILIGD van Will Barnard. (NCRV 02-09-1968)
-HET VERHAAL van Marianne Colijn. (NCRV 06-12-1968)
HET VERRAAD van Marianne Colijn. (NCRV 06-12-1968)
DE GROENE HORIZON van Marianne Colijn. (NCRV 03-01-1969)
ANNA LAUB van Jakov Lind. (VARA 17-01-1969)
-ZINGEN IN EEN BAD VAN MARMER van Konrad Hansen. (NCRV 28-02-1969)
EEN POP MET KOORTS van Ton van Reen. (NCRV 11-04-1969)
-VARIATIES OP DE STILTE van Gerrit Pleiter. (NCRV 28-04-1969)
EEN KWESTIE VAN VINGERAFDRUKKEN van Paul van Herck. (NCRV 02-05-1969)
-KORTEKS van Gerrit Pleiter. (NCRV 14-09-1969)
STILTEMACHINE van Gerrit Pleiter. (NCRV 17-10-1969)
-VADER EN LERAAR van Manfred Bieler. (NCRV 21-11-1969)
DIE AARDIGE MENEER BENGARI van Wolfgang Graetz. (NCRV 28-11-1969)
VOOR DE EERSTE NOG TWEE AQUARELLEN van Hermann Stahl. (NCRV 09-01-1970)
-ZIZIBEE van Sebastian Goy. (BRT / NCRV 18-01-1970)
-FATA MORGANA van Ton van Reen. (NCRV 23-01-1970)
-HET RAVIJN van James G. Harris. (NCRV 17-04-1970)
DE VIJAND van Ernst A. Ekker. (NCRV 01-05-1970)
AANSTEKER van Manfred Bieler. (NCRV 20-11-1970)
DE BEDRIEGLIJKE MAGIER van Yossef Bar-yossef. (NCRV 04-12-1970)
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG van Marianne Colijn. (NCRV 29-01-1971)
LIEVER DOOR DE REGEN LOPEN van Ton van Reen. (NCRV 12-02-1971)
ONDERHOUD MET AUTEUR van Gert Hofmann. (NCRV 19-03-1971)
-REIS NAAR ABEL van Wim Burkunk. (NCRV 20-03-1971)
BERICHT OVER DE PEST IN LONDEN van Gert Hofmann. (NCRV 16-04-1971)
ORCHIS MILITARIS van Ivo Michiels. (BRT/NCRV 18-10-1971)
IN DE PRAKTIJK van Marcellus Emants. (NCRV 06-12-1971)
EEN VREDESDUIF BRADEN van Jan Christiaens. (NCRV 17-01-1972)
DES ZONDAGS ALS DE SLACHTERS SLAPEN van Konrad Hansen. (NCRV 24-01-1972)
-MEDEA van Gerrit Pleiter. (NCRV 30-01-1972)
-SOCIETY van Barry Bermange. (NCRV 07-02-1972)
GEEN KIST VOOR TWEE PERSONEN van Wim Burkunk. (NCRV 10-02-1972)
PAPERASSEN, PAPERASSEN van Roger Manderscheid. (NCRV 14-02-1972)
BRUL EN CO van Gerrit Pleiter. (NCRV 10-04-1972)
-DE GIGANT van Ernst Jandl/Friederike Mayrocker. (NCRV 01-05-1972)
DE HELDERZIENDE van Frantisek Vicek/Zdenek Jirotha. (NCRV 15-05-1972)
DE LAARS OP DE NEK van Maurits Dekker. (NCRV 05-10-1972)
BIJ RIBBECK IN HET HAVELLAND van Gunther Bruno Fuchs. (NCRV 15-10-1972)
-DE SMAAK VAN EEN APPEL van Arie Gelderblom. (NCRV 05-11-1972)
VAKANTIE IN FLORIDA van Gert Hofmann. (NCRV 03-12-1972)
NIET VOOR VREEMDE OREN van Ben Wolken. (NCRV 24-12-1972)
AUTO, AUTO van Alf Poss. (NCRV 21-01-1973)
LANDWEHRKANAAL, OF – DE GESCHIEDENIS VAN LAUSITZER van Gunther Bruno Fuchs. (NCRV 01-04-1973)
EN DAT HOOFD BEGON TE PRATEN van Andre Kuyten. (NCRV 10-04-1973)
-LABOURD van Gerrit Pleiter. (NCRV 15-04-1973)
-HET WACHTWOORD IS VREDE van Wim Ramaker. (NCRV 22-04-1973)
SNELLER DAN HET GELUID van Hannu Makela. (NCRV 14-10-1973)
-ALS DE ZEEHONDEN ROEPEN van Gerrit Pleiter. (NCRV 28-10-1973)
HET VEE IS DE TROTS EN HET AANZIEN VAN DE BOER van Ton van Reen. (NCRV 11-11-1973)
-HET EVANGELIE VAN DE MACHT, OF HOE GEBRUIK JE EEN VERLOSSER van Otto Dijk. (NCRV 23-12-1973)
ALLEENSTAANDE BOMEN IN DE WIND van Jurgen Becker. (NCRV 06-01-1974)
DE KAART van Frank Herzen. (NCRV 20-01-1974)
MENEER HACKE EN DE BUFFETJUFFROUW van Konrad Hansen. (NCRV 03-02-1974)
IN GLANZENDE WIJZERS van Adriaan Venema. (NCRV 16-02-1974)
-UILENSPIEGELSTRAAT van Gunther Bruno Fuchs. (NCRV 24-03-1974)
DE KLEM van Adriaan Venema. (NCRV 12-09-1974)
-DODENBOEK VOOR PUTTEN van Gerrit Pleiter. (NCRV 30-09-1974)
OP EEN SCHEMERAVOND IN DE HERFST van Friedrich Durrenmatt. (NCRV 14-10-1974)
VOGEL HERAKLES van Gerrit Pleiter. (NCRV 28-10-1974)
ALABAMA BETSIE van Gerrit Pleiter. (NCRV 06-01-1975)
HOU JE VAN ME van Otto Dijk. (NCRV 20-01-1975)
GODEN STERVEN LANGZAAM van Rainer Puchert. (NCRV 27-01-1975)
WITBOEK van Wolfgang Weyrauch. (NCRV 03-02-1975)
VRIJDAG LEERT PRATEN van Dieter Kuhn. (NCRV 24-02-1975)
-DE VIJFDE MEI van Theun de Vries. (NCRV 05-05-1975)
ER WORDT GEBELD, DOE EENS OPEN van Jarosaw Abramow. (NCRV 28-07-1975)
DE BRIDGESPELERS van Kazimiersz Oros. (NCRV 04-08-1975)
PAUL OF DE AFBRAAK VAN EEN HOORSPELILLUSIE van Wolf Wondratschek. (NCRV 11-08-1975)
DE DOOD VAN EEN MINISTER van Georg Heine. (NCRV 01-09-1975)
HOU JE VAN ME van Maria de Groot. (NCRV 11-09-1975)
DE TOESPRAAK van Wim Burkunk. (NCRV 22-09-1975)
-HOU JE VAN ME van Otto Dijk. (NCRV 25-09-1975)
THE DANSANT van Rudolf Schlabach. (NCRV 06-10-1975)
-NIET VOOR DE SCHOOL van Alfred Bergmann. (NCRV 24-11-1975)
-TORENFLATVERHAAL van Angelika Mechtel. (NCRV 01-12-1975)
-TORENFLATVERHAAL 2 van Angelika Mechtel. (NCRV 01-12-1975)
SAUL van Siegfried E. van Praag. (NCRV 17-12-1975)
-DE LAATSTE DER RECHTVAARDIGEN van Andre Schwarz. (NCRV 28-12-1975)
PROMOTIE van Rudolf Schlabach. (NCRV 12-01-1976)
EEN VROUW VAN KLASSE van Jochen Ziem. (NCRV 19-01-1976)
DENKEND AAN DE DOOD KAN IK NIET SLAPEN van Wim Ramaker. (NCRV 16-02-1976)
OVER DE DOOD GESPROKEN van Auke Jelsma. (NCRV 15-03-1976)
EEN DOODGEWONE ZAAK van J. W. Veerman. (NCRV 22-03-1976)
DOODSPREKEN van Guy Bernaert. (NCRV 29-03-1976)
DE HUISGENOOT van Andre Kuyten. (NCRV 10-05-1976)
DE VOSSENJACHT van Erik van Zuylen. (NCRV 11-10-1976)
WARMTE van Ton van Reen. (NCRV 25-10-1976)
AUTO’S, AUTO’S van Matjaz Kmecl. (NCRV 01-11-1976)
DE BEKLIMMING VAN DE OOSTERTOREN van Guy Bernaert. (NCRV 08-11-1976)
HET VERHAAL VAN RUTH EN DE REST VAN HET VERHAAL van Hans Andreus/Gerrit Pleiter. (NCRV 15-11-1976)
HET ZWIJGEN VAN THOMAS JR van Guy Bernaert. (NCRV 17-01-1977)
WAARHEID EN ZOON, DE LAATSTE ZIEKTE van Hans van de Waarsenburg. (NCRV 31-01-1977)
DAG MOEDER van Gerrit Pleiter. (NCRV 28-02-1977)
TEGEN ONGEDIERTE van Paul Barz. (NCRV 21-03-1977)
BARABBAS SPREEKT JUDAS van Gerrit Pleiter. (NCRV 11-04-1977)
PINKSTERBLOEMEN van J. W. Veerman. (NCRV 30-05-1977)
RANSUILEN van Gerrit Pleiter. (NCRV 19-09-1977)
DE WERKGEVER van Andries Poppe. (NCRV 10-10-1977)
HET AFSCHEID van Wim de Vries. (NCRV 24-10-1977)
-HET SPEL VAN DE JACARANDE van Maria de Groot. (NCRV 31-10-1977)
-MERK TOCH HOE WERK van H. H. Hartestrijd. (NCRV 14-11-1977)
HET TWEEDE SLACHTOFFER van Guy Bernaert. (NCRV 05-12-1977)
GELEIDE LIEFDE van Siegfried E. van Praag. (NCRV 19-12-1977)
-GROENBROEKJE van Jos Vandeloo. (NCRV 16-01-1978)
DE GELAARSDE KATJA van Jan Terlouw. (NCRV 06-02-1978)
ZWANEN van Andries Poppe. (NCRV 13-02-1978)
MIJNHEER HOFKER van Gerrit Pleiter. (DIVERSE 06-03-1978)
-DE HAPPENDE TONG van Hans van de Waarsenburg. (NCRV 10-03-1978)
BOOTJES VAN PAPIER van Ton van Reen. (NCRV 03-04-1978)
ZOLANG DE HONDEN BLAFFEN van Bert Schierbeek. (NCRV 17-04-1978)
AUDIENTIE van Vaclav Havel. (NCRV 22-05-1978)
GEDACHTEN AAN MOORD van Paul Barz. (NCRV 26-06-1978)
DE PRINSES EN DE LOODGIETER van Royce Ryton. (NCRV 03-07-1978)
DE EERSTE NA VIJFENTWINTIG JAAR van Guy Bernaert. (NCRV 09-10-1978)
NIET ZO ZEUREN, LIEFJE van Mischa de Vreede. (NCRV 23-10-1978)
SLACHTHUIS van Slawomir Mrozek. (NCRV 06-11-1978)
DE WERKWEIGERAAR van Wim de Vries. (NCRV 11-12-1978)
IK KOM NOG WEL EENS LANGS van Hans van de Waarsenburg. (NCRV 18-12-1978)
BLANKEN ONDER ELKAAR van Ben Caldwell. (NCRV 05-02-1979)
HOME SWEET HOME van Ab van Eijk. (NCRV 19-02-1979)
PROTEST van Vaclav Havel. (NCRV 19-03-1979)
TONG VAN HOUT van Gerrit Pleiter. (NCRV 03-04-1979)
HET ONDERSCHEID van Andries Poppe. (NCRV 19-04-1979)
DE TERUGKOMST VAN DE ROERDOMP van Gerrit Pleiter. (NCRV 31-05-1979)
-HET VERHOOR van Jurgen Fuchs. (NCRV 24-09-1979)
ALS HET KIND HET NIET WIL van Mischa de Vreede. (NCRV 08-10-1979)
HET POSTKANTOOR van Rabindranath Tagore. (NCRV 15-10-1979)
-DE ZAAK 79-3421 van Guy Bernaert. (NCRV 18-10-1979)
KOMT HET KIND NOG van Simone Schell. (NCRV 08-11-1979)
GIJSJE van Marquerite Rambonnet. (NCRV 13-12-1979)
EIGEN RISICO van Coert Poort. (NCRV 27-12-1979)
-DE WITTE ZWAAN van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-DE WATERMAN van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-DE SCHELP VAN DE WATERMAN van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-AMELIA DE BIJ van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-DRAAIEN MAAR van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-DE KOPLOPER van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-FLITS, HET ZILVEREN FIETSJE van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-HOED VAN PEPITA van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-DE HOED MET HET VEERTJE van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-DE HUIZEN VAN DE BIJEN van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-EEN LEEG HUIS van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-DE KAASTOBBE VAN KLASKE van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-HET HUIS OP HET WATER van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-DE HOUTEN WERELD van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-KAAS VOOR DE KLAS van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-WAAR IS PEPITA van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-DE ZINGENDE REUS van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-WAAR IS BLACKIE van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-VIER WITTE HEREN van Mies Bouhuys. (NCRV ??-??-198?)
-HUWELIJK NIET UITGESLOTEN van Mischa de Vreede. (NCRV 28-01-1980)
HET GEUZENBOEK van Louis Paul Boon. (NCRV 18-02-1980)
VOORLOPIG ZIT HIJ DAAR TOCH PRIMA van Wim de Vries. (NCRV 28-02-1980)
HET SREVNI-DENKEN van Guy Bernaert. (NCRV 20-03-1980)
DE BELONING van Basar Sabuncu. (NCRV 24-03-1980)
DE VISIOENEN VAN EEN HOUTSTAPELAAR van Gerrit Pleiter. (NCRV 07-04-1980)
DE LAATSTE KOGEL van Gerrit Pleiter. (NCRV 19-05-1980)
TOT DE BEDBOOT SCHOMMELT van Jaak Dreesen. (NCRV 02-06-1980)
ZES SCHADUWEN IN DE SNEEUW van Hans van der Kallen. (NCRV 03-07-1980)
DE LAATSTE ONTSNAPPING van R. D. Wingfield. (NCRV 26-08-1980)
TWINTIG MINUTEN TE LANG van Guy Bernaert. (NCRV 13-11-1980)
MANTEL DER LIEFDE van Wim Gijsen. (NCRV 27-11-1980)
AFTELLEN van Andries Poppe. (NCRV 04-12-1980)
NOG TWINTIG MINUTEN van Mischa de Vreede. (NCRV 11-12-1980)
HET KERSTDINER van Coert Poort/Ab van Eijk. (NCRV 25-12-1980)
EEN WONDE DIE NIET GENEEST van Guy Bernaert. (NCRV 08-01-1981)
INCOGNITO van Ephraim Kishon. (NCRV 29-01-1981)
EEN DAG UIT HET LEVEN VAN DE OUDERS VAN GIJS BAKKER van Mischa de Vreede. (NCRV 02-04-1981)
-HET VERHAAL VAN DE SOLDAAT van Charles Ferdinand Ramuz. (NCRV 13-04-1981)
EEN ZONDAG IN MEI van Wim Gijsen. (NCRV 21-05-1981)
-LANGZAAM STROOMAFWAARTS van Frank Werner. (NCRV 13-07-1981)
DE IDIOOT van Fjodor Dostojewski. (NCRV 31-08-1981)
DE BLAUWE KAMER van Liselore Gerritsen. (NCRV 28-09-1981)
-KAS OPMAKEN van Brigitte Hahnel. (NCRV 07-10-1981)
DE AUREOOL van Bernhard Schwarz. (NCRV 14-10-1981)
-GOEDE RAAD VOOR MARIANNE van Ilse Hercher. (NCRV 14-10-1981)
-HET VOORBEELD van Christoph Prochnow. (NCRV 21-10-1981)
-HET UITSTAPJE van Anne Brass. (NCRV 21-10-1981)
-HET GELUID VAN KLEPPERS van Wim Gijsen. (NCRV 09-12-1981)
NOACH van Gerrit Pleiter. (NCRV 09-12-1981)
DE FIETSBEL VARIATIE van Guy Bernaert. (NCRV 27-01-1982)
-MORIA van Gerrit Pleiter. (NCRV 10-02-1982)
-MORIA van Gerrit Pleiter. (NCRV 17-02-1982)
-DE PROFEET VAN DE EERBIED VOOR HET LEVEN van Hans Bouma. (NCRV 07-04-1982)
VIJFENZEVENTIG van Roderich Feldes. (NCRV 21-04-1982)
SLEPENDE ZIEKTE van Gyorg Sos. (NCRV 02-06-1982)
TREKSTOOT van Ingrid Malzer. (NCRV 09-06-1982)
PROEFTIJD van Rainer Puchert. (NCRV 01-09-1982)
-TWEE VROUWEN EN EEN ANTWOORDAPPARAAT van Mischa de Vreede. (NCRV 24-11-1982)
DE SLOOT van Liselore Gerritsen. (NCRV 13-12-1982)
-GESPREKSBEHEERSING van Dieter Forte. (NCRV 14-12-1982)
DE PRACHT VAN EEN PRIMEUR van Mischa de Vreede. (NCRV 11-01-1983)
-ROBINSON van Derek Raby. (NCRV 12-01-1983)
HET HAD MIJN VERJAARDAG ZULLEN ZIJN van Gilbert Leautier. (NCRV 25-01-1983)
-OPA IS WEG van Coert Poort. (SCHOOLRADIO 28-02-1983)
-WAT DOE JE DAAR van Mies Bouhuys. (SCHOOLRADIO 28-02-1983)
INTENSIVE CARE, OF – LEVEN ALS EEN PLANT van Christoph Gahl. (NOS 25-03-1983)
HET LICHT VALT OP HAAR OGEN van Yves-fabrice Lebeau. (NCRV 28-06-1983)
DE HOBBIT van J. R. R. Tolkien. (NCRV 12-07-1983)
DE DROEVIGE OGEN VAN TSJING THAI van Sibylle Tamin. (NCRV 21-09-1983)
-BOERDERIJ DER DIEREN van George Orwell. (NCRV 10-01-1984)
KAPITEIN LANDOLFI van Gyorgy Sebestyen. (NCRV 31-01-1984)
DAME MET HONDJE van Bob den Uyl. (NCRV 23-02-1984)
-MENEER TSJANG VERTELT van Sibylle Tamin. (NCRV 29-02-1984)
-DE REUS van Franz Hohler. (NCRV 20-06-1984)
PAUZE van J. C. Wilsher. (NCRV 18-07-1984)
PAPIEREN TIJGER van George K. Bellis. (NCRV 31-07-1984)
DE BLINDE ROEIERS van Gerrit Pleiter. (NCRV 04-09-1984)
-MAX HAVELAAR van Eduard Douwes Dekker. (NCRV 18-09-1984)
BUITENSPEL van Henk Mom. (NCRV 26-09-1984)
VOETSTAPPEN IN ULRUM van Gerrit Pleiter. (NCRV 23-10-1984)
DE ONVERBETERLIJKE HEER BACH van Ab van Eijk. (NCRV 19-03-1985)
DE LAATSTE DAGEN VAN DE OORLOG van Ludwig Harig. (NCRV 15-05-1985)
DE BRUILOFT VAN UNCLE VERY VERY van Coleo Motosho. (NCRV 25-05-1985)
MUZIEK VOOR OVERLEVENDEN van Ab van Eijk. (NCRV 05-11-1985)
JEANNE D’ARC van Gerrit Pleiter. (NCRV 14-01-1986)
DE MEESTERDIEF van Jacob Grimm/Wilhelm Grimm. (NCRV 02-06-1986)
DE GANZEHOEDSTER AAN DE BRON van Jacob Grimm/Wilhelm Grimm. (NCRV 10-06-1986)
DE TWAALF BROERS van Jacob Grimm/Wilhelm Grimm. (NCRV 17-06-1986)
KLEINE KLAAS EN GROTE KLAAS van Hans Christian Andersen. (NCRV 08-07-1986)
YAMASAKI EN UMISAKI van (onbekend). (NCRV 15-07-1986)
-KLIMOP van Ab van Eijk. (NCRV 20-01-1987)
-ESTHER EN MORDECHAI van Gerrit Pleiter. (NCRV 02-03-1987)
-SPREKEN IN MUZIEK van Ab van Eijk. (NCRV 26-05-1987)
-LEUK EN LACHEN van Willem Capteyn/Ursula Krechel. (NCRV 09-06-1987)
KETTERHAMER van Ab van Eijk. (NCRV 10-11-1987)
OPONTHOUD van Rudolf Geel. (NCRV 12-01-1988)
DE KINDEREN VAN HET LICHT van Jan de Hartog. (NCRV 30-06-1988)
-DE STAART VAN MUYS van Jurrie Kwant. (NCRV 16-08-1988)
VOOR MIJN SPIEGEL van Jan van den Bulck. (BRT 13-11-1988)
-ACHTERBERG van Manuel van Loggem. (NCRV 22-11-1988)
IN GESPREK van Anthony Minghella. (NOS 24-03-1989)
-ICARUS van Gerrit Pleiter. (NCRV 18-04-1989)
-DE REIS VAN GUNTHER ANDERS van Gunther Anders. (NCRV 01-08-1989)
SEPTEMBER van Marc Lohmann. (NCRV 21-11-1989)
-KRONIEK VAN EEN OOGGETUIGE van Jan van Heelu. (KRO ??-??-1991)
LIER van Gerrit Pleiter. (KRO 13-07-1991)
-DE VERJAARDAG van Manfred van Eijk. (AVRO 31-01-1993)
-HET ACHTERSTE VAN DE TONG van Ab van Eijk. (NOS 05-03-1993)
HET DODENPLAN VAN AL MADJID van Manfred van Eijk. (NCRV 05-02-1995)

(Peter Schrama)

Meer info over Ab van Eyk  bij Herman van Cauwenberghe en bij John Van Houten.

 

 


Nachtvluchten vrijdagnacht 28 augustus 2010: Bob Verstraete (bespreking)

9 september 2010

Deze regisseur/acteur met Belgische roots werd in 1921 geboren in een toneelgeslacht; hij overleed op 27 augustus 1993 op 71-jarige leeftijd. In het derde uur van Nachtvluchten een weergave van een gesprek dat Astrid de Boer met hem had in 1991, in de reeks “Een Leven Lang”.
Verstraete was acteur, regisseur, scenarioschrijver en schilder. Hij was geboren als Henry-Jean, maar werd al spoedig Bob genoemd.
Meer over Bob Verstraete bij Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bob_Verstraete
Zijn portret bij de Movie Database: http://www.imdb.com/name/nm1289625/


%d bloggers liken dit: